DRUK 3D W MEDYCYNIE

Jak druk 3D może wspomóc lekarzy? Bardzo częstym problemem są skomplikowane operacje. Wizualizacja przestrzenna w formie wydruku 3D do planowania przedoperacyjnego, na podstawie tomografu komputerowego pozwala przećwiczyć skomplikowaną procedurę, którą zespół operacyjny przeprowadzi na pacjencie.

Wydruki 3D wsparciem w rehabilitacji. Jest to szczególnie pomocne dla najmłodszych pacjentów, ponieważ szybki rozwój układu kostnego młodego organizmu praktycznie uniemożliwia stosowanie profesjonalnych i drogich protez. Posiadając drukarkę 3D, taką protezę można w szybki sposób wydrukować i może ona rosnąć wraz z jej użytkownikiem poprzez nowy wydruk dokładnie wtedy kiedy taka zmiana jest już niezbędna!

Dzięki drukarkom 3D z linii przemysłowej P440 i P800D, branża medyczna może korzystać ze specjalistycznych materiałów do druku 3D np. PEEK lub PET. Druk 3D w nowoczesnej implantologii jest coraz częściej wykorzystywany właśnie z użyciem tego materiału. Pozwala on na stworzenie spersonalizowanych implantów np. twarzoczaszki lub stabilizatorów kręgosłupa. Odpowiednia wytrzymałość mechaniczna, moduł Younga zbliżony do kości, lepszy rozkład obciążeń w porównaniu z implantami tytanowymi oraz mniejsza sztywność niż w przypadku implantów metalowych sprawia, że PEEK jest świetnym zamiennikiem standardowych rozwiązań stosowanych w implantacji kręgów.

Wydruki elementów sprzętu medycznego i akcesoriów medycznych to nowa rzeczywistość w szpitalach. Drukowanie przyłbic czy elementów respiratorów to tylko niewielki fragment tego jak szpitale mogą walczyć z brakami w sprzęcie lub opóźniającymi się dostawami minimalizując ryzyko uszczerbku na zdrowiu pacjentów.