DRUK 3D W ODLEWNICTWIE

Druk 3D znajduje szczególne zastosowanie w zakładach odlewniczych. Służyć on może do prototypowania form przed rozpoczęciem seryjnej produkcji bądź do tworzenia modeli do form odlewniczych. W procesie powstawania takiej formy odlewniczej, konieczne jest wykorzystanie fizycznego modelu, który otaczany jest masą formierską i dopiero na tej bazie powstaje forma dla finalnego odlewu. Do tej pory konwencjonalne metody przygotowania form były czasochłonne, drogie oraz nie do końca precyzyjne. Dodatkowym aspektem jest trudna dostępność specjalistów, którzy potrafią wykonywać formy dostatecznie dobrze. Druk 3D pozwala na obniżenie kosztów oraz skrócenie procesu przygotowania formy odlewniczej poprzez np. pominięcie obróbki CNC, a przy tym pozwala na zachowanie bardzo dużej precyzji eliminując wszelkie niedoskonałości, które mogłyby się pojawić na formie w przypadku wykorzystania tradycyjnych metod.