UBOND

UBOND

UBOND

Klej adhezyjny do drukarek 3D, można aplikować na każdą powierzchnie stołu: szkoło, aluminium, podkładka adhezyjna. Tworzy unikalną powierzchnie pomiędzy blatem roboczym a pierwszą warstwą wydruku, która umożliwia idealną przyczepność drukowanego elementu. Podczas pracy maszyny gdy stół jest grzany UBOND trzy ma wydruk i nie pozwala go odkształcić, natomiast gdy skończymy wydruk i stół się ochładza, automatycznie następuje „uwolnienie” oraz łatwiejsze odejście detalu od powierzchni. Niezbędny klej(środek adhezyjny) do dużych wydruków z materiałów o dużym skurczu ABS, NYLON, PC, PA i wiele innych. Opakowanie UBOND 150 ml starcza na ponad 100 wydruków.

Adhesive pad

Adhesive pad

Adhesive pad

Our adhesive pads stand for advanced printing surfaces. They ensure the proper adhesion of the first layer, thus print-outs will never peel off and always look perfect. The UBOT 3D pad is designed for continuous operation at high temperatures.

The pad is made in the form of a sticker, so everyone will be able to replace it easily.

The offer includes sizes dedicated for printers from industrial and business lines.

Nozzle

Steel Nozzle

Steel Nozzle

The nozzle is reinforced with stainless steel. It is required for materials with high abrasive properties which cannot be treated with a standard brass nozzle. The steel nozzle has lower thermal conductivity than a standard brass nozzle.

Available sizes:
Nozzle Standard

Nozzle Standard

Its standard brass nozzle is suitable for printing with most materials available on the market. It conducts heat well. Thanks to the application of various diameters, you can very accurately print small objects and larger items using large-diameter nozzles.

Available sizes:

Leave a message


UBOT 3D Sp. z o.o.

ul. Pustynna 11B
30-440 Kraków
REGON: 368319943
NIP: 6793156325

Get in Touch

604-202-355
505-043-375
biuro@ubot3d.pl