Regulamin

Administratorem danych jest firma:

UBOT 3D Sp. z o.o.
ul. Pustynna 11B
30-440 Kraków

NIP: 6793156325

KRS: 0000696215

Kontakt: biuro@ubot3d.pl

(dalej: „UBOT 3D”)

UBOT 3D jako administrator danych osobowych, informuję Pana/Panią, że: