Medycyna

 

Druk 3D
w medycynie

Druk 3D to innowacyjna metoda produkcji, która znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Technologia przyrostowa pozwala na wytwarzanie prototypów implantów, modeli anatomicznych czy nawet protez. Dzięki druku 3D możliwe jest tworzenie bardziej precyzyjnych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań, co może znacznie poprawić skuteczność i bezpieczeństwo medycznych procedur.

nowoczesne technologie w medycynie,

Jak druk 3D może wspomóc branżę medyczną?

Jednym z najważniejszych zastosowań druku 3D
w medycynie jest tworzenie modeli anatomicznych.
Modele te pomagają w zaplanowaniu skomplikowanych operacji - zwłaszcza w przypadku guzów, skomplikowanych złamań czy innych trudnych przypadków.

Modele anatomiczne umożliwiają chirurgom zapoznanie się z konkretnym przypadkiem przed samą operacją, co pozwala na dokładniejsze przygotowanie się do zabiegu
i zminimalizowanie ryzyka powikłań.

Technologia przyrostowa pozwala na wizualizację przestrzenną w formie wydruku 3D, która coraz częściej stosowana jest do planowania przedoperacyjnego.
Na podstawie tomografu komputerowego pozwala przećwiczyć skomplikowaną procedurę, którą zespół operacyjny przeprowadzi na pacjencie.

technologia w medycynie, druk 3d w medycynie

Wsparcie rehabilitacji poprzez druk 3D

Jest to szczególnie pomocne dla najmłodszych pacjentów, ponieważ szybki rozwój układu kostnego młodego organizmu praktycznie uniemożliwia stosowanie profesjonalnych protez.

Stosując nowoczesną technologie w medycynie - druku 3D, taką protezę można w krótkim czasie wydrukować i może ona rosnąć wraz z jej użytkownikiem poprzez nowy wydruk wtedy kiedy taka zmiana jest potrzebna!
Dzięki precyzyjnemu mapowaniu i skanowaniu, możliwe jest stworzenie idealnie dopasowanego do indywidualnych potrzeb implantu lub protezy.

druk 3d w rehabilitacji

Najlepsze drukarki 3D dla branży medycznej

Dzięki drukarkom 3D z linii przemysłowej P440 i P800D, branża medyczna może korzystać ze specjalistycznych materiałów do druku 3D np. PEEK. 

Druk 3D w medycynie, a w szczególności w nowoczesnej implantologii jest coraz częściej wykorzystywany właśnie z użyciem tego materiału. Pozwala on na stworzenie spersonalizowanych implantów np. twarzoczaszki lub stabilizatorów kręgosłupa. Odpowiednia wytrzymałość mechaniczna, moduł Younga zbliżony do kości, lepszy rozkład obciążeń w porównaniu z implantami tytanowymi oraz mniejsza sztywność niż w przypadku implantów metalowych sprawia, że PEEK jest świetnym zamiennikiem standardowych rozwiązań stosowanych w implantacji kręgów.

drukarki 3d do druku w medycynie

Wydruk sprzętu i akcesoriów medycznego

Wydruk sprzętu i akcesoriów medycznych to nowa rzeczywistość w szpitalach. Drukowanie przyłbic czy elementów respiratorów to tylko niewielki fragment wykorzystania tej technologii w placówkach medycznych.

Dzięki drukarkom 3D szpitale mogą walczyć z brakami
w sprzęcie lub opóźniającymi się dostawami minimalizując ryzyko uszczerbku na zdrowiu pacjentów.

Wydruk 3D sprzętu i akcesoriów medycznych, druk 3d w medycynie