Dofinansowania

W ramach poddziałnia 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 firma UBOT TECHNOLOGIES realizuje projekt pt. Opracowanie innowacyjnej, szybkiej, przemysłowej drukarki 3D opartej o autorską technologię druku FPD (Fast Plastic Deposit).

Cele projektu: Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem innowacyjnej, przemysłowej drukarki 3D. Główną zaletą i innowacją drukarki będzie druk oparty na autorskiej metodzie FPD (Fast Plastic Deposit) opracowanej w ramach projektu, która pozwoli na wielokrotne przyspieszenie procesu drukowania w porównaniu do drukarek referencyjnych.

Planowane efekty: efektem realizowanych prac będzie stworzenie prototypu innowacyjnej, wielkogabarytowej drukarki 3D przeznaczonej do wytwarzania elementów z wykorzystaniem materiałów termoplastycznych w technologii FPD (alternatywnej dla FDM, FFF, LPD), którą cechowało będzie wielokrotnie szybsze tempo druku materiałów niż w przypadku referencyjnych drukarek. Prototyp wzbogaci ofertę produktową przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 3 494 637,62PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 453 694,51 PLN

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 firma UBOT Michał Melon realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand Bonu

Cele projektu: przedmiotem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa UBOT Michał Melon poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej w branży drukarek 3D i podejmowaną w ramach programu promocji branży części samochodowych i lotniczych poprzez działania promocyjne oraz inf.-promocyjne na rynkach zagranicznych polskiej konkurencyjnej marki produktowej UBOT w terminie od 01.04.2017 do 31.12.2019 r.

Planowane efekty: przełamanie barier, wzrost popularności, zawarcie kontraktów handlowych na dostawę produktów marki UBOT, wygenerowanie przychodów ze sprzedaży produktów. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli marce UBOT stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, jako MPG, co przełoży się na wzrost zainteresowania produktami ze strony kontrahentów i klientów zagranicznych.

Wartość projektu: 531 377,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:: 391 085,00 PLN

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie nr.17 – Usługi marketingowe -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.16 – Usługi marketingowe -> przetarg anulowano

Zapytanie nr.15 – Usługi kompleksowej organizacji targów -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.14 – Usługi marketingowe ->rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.13 – Usługi kompleksowej organizacji targów -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.12 – Usługi marketingowe -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.11 – Usługi marketingowe -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.10 – Usługi kompleksowe organizacji targów -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.9 – Usługi marketingowe -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.8 – Usługi kompleksowe organizacji targów -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.7 – Usługi w zakresie projektowania stron www oraz usługi marketingowe -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.6 – Usługi kompleksowej organizacji targów -> rozstrzygnięcie

Zapytanie nr.5 – Usługi marketingowe -> rozstrzygnięte

Zapytanie nr.4 – Usługi marketingowe -> rozstrzygnięte

Zapytanie nr.3 – Materiały reklamowe -> rozstrzygnięte

Zapytanie nr.2 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw -> rozstrzygnięte

Zapytanie nr.1 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw –> rozstrzygnięte