Projektowanie wydruku 3D, dom wydruk 3D, makieta architektoniczna wydrukowana w 3D

Jak zaprojektować wydruk 3D?

Niestety nie wszystkie modele 3D nadają się do druku 3D. O ile w przypadku aplikacji wirtualnych jest to całkowicie wystarczające (na przykład jeśli projekt 3D robi wrażenie wizualnie), to do drukowania 3D muszą być spełnione określone kryteria. Oznacza to oczywiście, że kształt i (w przypadku projektu do druku 3D w kolorze) kolor są zdefiniowane, ale są też inne kryteria, które są decydujące, zależą one również od przeznaczenie i materiału do druku 3D. Na przykład w przypadku drukowania 3D ważne jest również, aby orientacja powierzchni (“normalna”) była jasno określona. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze kryteria projektu 3D do druku.

Projekty 3D – pamiętaj o połączeniu krawędzi

Dwie sąsiednie powierzchnie niekoniecznie tworzą sieć linii siatki. W przypadku modeli 3D upewnij się, że krawędzie są całkowicie połączone ze sobą, tak aby tworzyły „wspólną” sieć linii siatki, a nie dwie oddzielne. Możesz to łatwo zwizualizować, przesuwając narożnik – jeśli jest to krawędź zamknięta, obie powierzchnie poruszają się, w przypadku krawędzi niepołączonych porusza się tylko jedna powierzchnia.

Projekty do drukarki 3D a zamknięta objętość  (“wodoodporność”)

Wyciągnij powierzchnie w projekcie 3D lub połącz kilka powierzchni w jedną bryłę. To musi być całkowicie zamknięte, tj. Nie może być żadnych dziur (tj. brakujących wielokątów).

Orientacja powierzchni jest również ważna. Na przykład, jeśli pojedyncza powierzchnia w sieci linii siatki (“siatka”) ma nieprawidłową orientację (“normalna”), ma to taki sam efekt jak odstęp.

W większości programów 3D wnętrze i zewnętrze są oddzielone od siebie kolorem, np. W Blenderze (w zależności od ustawień) strona zewnętrzna jest szara, a wewnętrzna ciemnoniebieska. Sprawdź, czy Twój model jest wodoodporny – użyj narzędzia “Solid Check” w zestawie narzędzi do drukowania 3D.

Projekty na drukarkę 3D – unikaj różnorodności

Każda krawędź może łączyć tylko dwie ściany. Wyobraź sobie, że masz dwie kostki tego samego rozmiaru i przesuwasz je tak, aby znajdowały się bezpośrednio od krawędzi do krawędzi. Jeśli krawędzie są rozdzielone, są to dwie oddzielne bryły. Jeśli jednak jest to jedna i ta sama krawędź, krawędź łączyłaby 4 powierzchnie. Taka konstrukcja projektu 3D do druku nie nadawałaby się i dlatego należy jej unikać.

3D projekty – niepotrzebna objętość

Operacje, takie jak skalowanie modelu 3D, czasami prowadzą do tworzenia zbędnych objętości (zwanych powłokami drugiego rzędu). Są to częściowo “bezużyteczne” konstrukcje, które często są wolne w pomieszczeniu i nie powodują widocznych uszkodzeń. Jednak takie konstrukcje mogą zdecydowanie zagrozić procesowi drukowania 3D. Jeśli na przykład we wnęce zostanie utworzona dodatkowa konstrukcja, można zamknąć otwory, przez które ma być odzyskiwany materiał (“otwory ewakuacyjne”) – co często prowadzi do znacznego wzrostu kosztów. Ponadto zbędne struktury mogą łączyć się z innymi modelami lub strukturami rzeczywistego modelu podczas drukowania, a tym samym uczynić model bezużytecznym. Dlatego jest to najlepsza praktyka

Projekty druku 3D – zderzające się trójkąty

Jeśli trójkąty się krzyżują, może to prowadzić do trudności w niektórych procesach drukowania. Chociaż zwykle nie powoduje to żadnych problemów w procesie drukowania proszkowego, może to prowadzić do komplikacji w przypadku FDM . Optymalne jest całkowite uniknięcie kolizji wielokątów w projektach 3D do druku. Niestety, kolizje występują często w przypadku niektórych procesów skanowania 3D i w przypadku wątpliwości należy je usunąć ręcznie.

3D projekty i nakładające się trójkąty

Jeśli w modelu 3D znajduje się kilka trójkątów w tym samym miejscu, mówi się o nakładających się wielokątach. W szczególności w przypadku procesu SLA może to prowadzić do uszkodzeń, ponieważ odpowiednie obszary są wielokrotnie naświetlane, co często jest widoczne na gotowym projekcie 3D, a potem na gotowym druku.

Druk 3D projekty i cechy szczególne druku w kolorze

Do druku 3D w pełnym kolorze, oprócz modelu 3D do druku, potrzebujemy również odpowiednich informacji o kolorze lub teksturach (jeśli wymagany jest wielokolorowy). Pliki STL nie są do tego wystarczające, ponieważ nie zawierają żadnych informacji o kolorze. Formaty plików, takie jak. B. OBJ, 3MF lub VRML przekazują informacje o kolorze i dlatego są wymagane do druku 3D w kolorze.

Jeśli masz jakieś pytania lub nie jesteś pewien, czy Twój model jest w porządku, po prostu go prześlij. Chętnie doradzimy, co należy poprawić w modelu lub, jeśli chcesz, możemy to dla Ciebie zrobić.

Jak tworzyć szablony dla drukarki 3D

Jak zrobić projekt do drukarki 3D? Przede wszystkim potrzebujesz programu CAD, za pomocą którego możesz stworzyć projekt 3D do druku, który chcesz wydrukować.

Najlepiej jest używać Solid Edge lub Solid Works. Alternatywnie możesz również użyć kreatora 3D firmy Microsoft.

Tworząc model 3D, możesz albo utworzyć dwuwymiarowy rysunek, a następnie go wyciągnąć, albo rysować bezpośrednio w 3D. Ważne jest, aby nie mieć przedefiniowanych lub niedostatecznie zdefiniowanych krawędzi. Oznacza to, że kształt powinien być uzupełniony na rysunku i nie powinien mieć żadnych przerw, ale także, że kształt nie powinien mieć kilkukrotnych przeciągnięć linii.

Następnie wyeksportuj model 3D jako plik STL. Teraz możesz przekonwertować model na kod G za pomocą oprogramowania Slic3r . Aby to zrobić, po prostu zaimportuj model 3D i kliknij „Slice with Slic3r”. Niektóre drukarki 3D zawierają już oprogramowanie, w którym Slic3r jest już zintegrowany. Na przykład, możesz także pokroić model 3D bezpośrednio w Repetier Host. Projekt druku 3D jest konwertowany na kod G, czyli kod, który informuje drukarkę 3D na projekty, na którą pozycję ma się przesunąć.

Czytaj także: Z czego składa się drukarka 3D?

Zobacz także

części zamienne,

Drukowanie części zamiennych

Jak zacząć przygodę z drukiem 3D?